Kullanım Koşulları

1. Kabülünüz

Bu web sitesini kullanarak ve / veya ziyaret ederek (topluca, Cizgiromanarsivi.com alan adı, “Cizgiromanarsivi.com Web Sitesi” veya “Web Sitesi” aracılığıyla mevcut tüm İçerik dahil), Kullanım Koşullarına / yayınlanan Hizmet Koşulları uyuyor ve kabul ediyorsunuz.

2. net Web Sitesi

Bu Kullanım Koşulları, Cizgiromanarsivi.com içeriğine, bilgisine ve Web Sitesindeki diğer materyallere veya hizmetlere katkıda bulunan kullanıcılar da dahil olmak üzere Cizgiromanarsivi.com Web Sitesinin tüm kullanıcıları için geçerlidir. Cizgiromanarsivi.com Web Sitesi, Cizgiromanarsivi.com tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Cizgiromanarsivi.com, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ek olarak, Cizgiromanarsivi.com herhangi bir üçüncü taraf sitesinin içeriğini sansürlemeyecek veya düzenleyemeyecektir. Web Sitesini kullanarak, Cizgiromanarsivi.com’i herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan her türlü sorumluluktan açıkça kurtarmış olursunuz. Buna göre, Cizgiromanarsivi.com Web Sitesinden ne zaman ayrıldığınızın farkında olmanızı ve ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

3. Web Sitesi Erişimi

1.Cizgiromanarsivi.com, işbu Kullanım Koşullarında belirtilen şekilde Web Sitesini kullanmanıza izin verir, ancak şu şartlar altında: (i) Web Sitesini izin verildiği şekilde kullanımınız yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız içindir; (ii) Cizgiromanarsivi.com’in önceden yazılı izni olmadan Web Sitesinin herhangi bir bölümünü herhangi bir ortamda kopyalamayacak veya dağıtmayacaksınız; (iii) Web Sitesini amacına uygun olarak kullanmak için makul olarak gerekli olabileceği durumlar dışında Web Sitesinin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek veya değiştirmeyeceksiniz; ve (iv) bu Kullanım Koşullarının hüküm ve koşullarına başka şekilde uyacaksınız.

2.Web Sitesinin bazı özelliklerine erişmek için bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Başkasının hesabını asla izinsiz kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken doğru ve eksiksiz bilgi vermelisiniz. Hesabınızda meydana gelen faaliyetlerden yalnızca siz sorumlusunuz. Cizgiromanarsivi.com, hesabımızın herhangi bir yetkisiz kullanımından kaynaklanan zararlarınızdan sorumlu olmayacak olsa da, bu tür izinsiz kullanım nedeniyle Cizgiromanarsivi.com veya diğerlerinin kayıplarından sorumlu olabilirsiniz.

3.Web sitesine Cizgiromanarsivi.com sunucularına daha fazla istek mesajı gönderecek şekilde erişen “robotlar”, “örümcekler”, “çevrimdışı okuyucular” vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanmamayı veya başlatmamayı kabul edersiniz. bir insanın aynı dönemde bir kongre çevrimiçi web tarayıcısı kullanarak makul bir şekilde üretebileceğinden daha belirli bir süre. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Cizgiromanarsivi.com, kamuya açık arama motorlarının operatörlerine, yalnızca materyallerin halka açık aranabilir endekslerini oluşturmak amacıyla siteden materyal kopyalamak için örümcekleri kullanma izni verir, ancak bu materyallerin önbelleklerini veya arşivlerini değil. Cizgiromanarsivi.com, bu istisnaları genel olarak veya belirli durumlarda iptal etme hakkını saklı tutar. Web Sitesinden hesap adları dahil olmak üzere tanımlanabilir bilgileri toplamamayı veya kullanmamayı veya Web Sitesi tarafından sağlanan iletişim sistemlerini herhangi bir ticari talep amacıyla kullanmamayı kabul edersiniz. Ticari amaçlar için, Web Sitesinin herhangi bir kullanıcısını Kullanıcı Gönderilerine ilişkin olarak talep etmemeyi kabul edersiniz.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Cizgiromanarsivi.com içeriği, metin, yazılım, komut dosyaları, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, etkileşimli özellikler ve benzerleri (“İçerik”) ve ticari markalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Kullanıcı Gönderileri (aşağıda tanımlanmıştır) hariç, burada yer alan hizmet markaları ve logoları (“Markalar”) Cizgiromanarsivi.com’e aittir veya Cizgiromanarsivi.com’e lisanslanmıştır, Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı kanunlar ve uluslararası sözleşmeler altındaki telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Web Sitesindeki içerik size yalnızca sizin bilgileriniz ve kişisel kullanımınız için sağlanmıştır ve önceden kullanılmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, görüntülenemez, satılamaz, lisanslanamaz veya başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. ilgili sahiplerin yazılı izni. Cizgiromanarsivi.com, Web Sitesi ve İçerikte açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Web Sitesi aracılığıyla elde edilen üçüncü şahısların Kullanıcı Sunumlarının herhangi bir ticari amaçla kullanılması, kopyalanması veya dağıtımı dahil olmak üzere burada açıkça izin verilen başka İçeriğin kullanımına, kopyalanmasına veya dağıtımına dahil olmayacağınızı kabul edersiniz. Kişisel kullanım için İçeriğin bir kopyasını indirir veya yazdırırsanız, burada bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız gerekir. Cizgiromanarsivi.com Web Sitelerinin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Cizgiromanarsivi.com Web Sitesinin veya içerdiği İçeriğin kullanımına sınırlama getirmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmemeyi kabul edersiniz.

5. Kullanıcı Gönderimleri

1.Cizgiromanarsivi.com Web Sitesi şimdi veya gelecekte sizin ve diğer kullanıcılar tarafından gönderilen Cizgiromanarsivi.com veya diğer iletişimlerin (“Kullanıcı Gönderimleri”) sunulmasına ve bu Kullanıcı Gönderilerinin barındırılmasına, paylaşılmasına ve / veya yayınlanmasına izin verebilir. Bu tür Kullanıcı Gönderilerinin yayınlanıp yayınlanmadığına bakılmaksızın, Cizgiromanarsivi.com’in herhangi bir gönderimle ilgili olarak herhangi bir gizliliği garanti etmediğini anlıyorsunuz.

2.Kendi Kullanıcı Gönderimlerinizden ve bunları göndermenin veya yayınlamanın sonuçlarından yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Kullanıcı Gönderimi ile bağlantılı olarak, aşağıdakileri onaylar, temsil eder ve / veya garanti edersiniz: (i) Cizgiromanarsivi.com’i tüm patent, ticari marka, ticari sırları kullanmak için kullanmak ve yetkilendirmek için gerekli lisanslara, haklara, izinlere ve izinlere sahip olduğunuzu veya bunlara sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Kullanıcı Gönderilerinin Web Sitesi ve bu Kullanım Koşulları tarafından öngörülen şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için tüm Kullanıcı Sunumlarına ilişkin telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları. Açıklık getirmek gerekirse, Kullanıcı Gönderimlerinizdeki tüm mülkiyet haklarınızı saklı tutarsınız. Bununla birlikte, Cizgiromanarsivi.com Web Sitesi ve Cizgiromanarsivi.com’in (ve halefinin) işi ile bağlantılı olarak Kullanıcı Gönderilerini göndererek, Cizgiromanarsivi.com Web Sitesinin (ve türev çalışmalarının) bir kısmının veya tamamının tanıtılması ve yeniden dağıtılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere medya formatları ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla. Ayrıca, Cizgiromanarsivi.com Web Sitesinin her bir kullanıcısına, Web Sitesi aracılığıyla Kullanıcı Gönderimlerinize erişmek ve bu Kullanıcı Gönderilerini işlevsellik yoluyla izin verildiği şekilde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türev çalışmalarını hazırlamak, görüntülemek ve gerçekleştirmek için münhasır olmayan bir lisans veriyorsunuz. Web Sitesi ve bu Kullanım Koşulları altında. Sizin tarafınızdan verilen yukarıdaki lisans, Cizgiromanarsivi.com Web Sitesinden bir Kullanıcı Gönderimini kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer.

3.Kullanıcı Gönderimleriyle bağlantılı olarak, ayrıca: (i) telif hakkıyla korunan, ticari sırlarla korunan veya gizlilik ve tanıtım hakları dahil olmak üzere üçüncü şahıs mülkiyet haklarına tabi olan materyalleri, bu tür hakların sahibi olmadığınız sürece göndermeyeceğinizi de kabul edersiniz. veya hak sahiplerinden materyali yayınlama ve Cizgiromanarsivi.com’e burada verilen tüm lisans haklarını verme izni almak; (ii) yalanlar veya yanlış beyanlar yayınlamak; (iii) yasa dışı, müstehcen, karalayıcı, iftira niteliğinde, tehdit edici, pornografik, taciz edici, nefret dolu, ırksal veya etnik açıdan rahatsız edici veya cezai suç olarak kabul edilebilecek davranışları teşvik eden, hukuki sorumluluk doğuran, herhangi bir yasayı ihlal eden materyal göndermek veya aksi halde uygunsuzdur; (iv) iş ilanlarını veya taleplerini yayınlamak: (v) başka bir kişiyi taklit etmek. Cizgiromanarsivi.com, herhangi bir Kullanıcı Gönderimini veya burada ifade edilen herhangi bir görüşü, tavsiyeyi veya tavsiyeyi onaylamaz ve Cizgiromanarsivi.com, Kullanıcı Gönderimleriyle bağlantılı her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. Cizgiromanarsivi.com, Web Sitesinde telif hakkı ihlal eden faaliyetlere ve fikri mülkiyet haklarının ihlaline izin vermez ve Cizgiromanarsivi.com, söz konusu İçeriğin veya Kullanıcı Gönderiminin başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği konusunda uygun şekilde bilgilendirilirse tüm İçeriği ve kullanıcı Gönderilerini kaldıracaktır. Cizgiromanarsivi.com, İçeriği ve Kullanıcı Gönderilerini önceden bildirimde bulunmaksızın kaldırma hakkını saklı tutar. Cizgiromanarsivi.com ayrıca, pornografi, müstehcen veya karalayıcı materyal veya aşırı uzunluk gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet yasasının tekrar tekrar ihlal edildiği ve ihlal edildiği belirlenirse, bir Kullanıcının Web Sitesine erişimini sonlandıracaktır. Cizgiromanarsivi.com, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanıcı Gönderimini kaldırabilir ve / veya bir Kullanıcının bu Kullanım Koşullarını ihlal ederek bu tür materyalleri yükleme erişimini sonlandırabilir.

4.Özellikle, telif hakkı sahibi veya temsilcisiyseniz ve herhangi bir Kullanıcı Gönderisinin veya diğer içeriğin telif haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) uyarınca bir bildirimde bulunabilirsiniz. aşağıdaki yazılı bilgiler (daha fazla ayrıntı için bkz. 17 USC 512 (c) (3)):

(i) İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan çalışmanın fiziksel veya elektronik imzası veya tek bir çevrimiçi sitede birden fazla telif hakkı alınmış eser tek bir bildirim kapsamındaysa, bu sitedeki bu tür çalışmaların bir temsilci listesi;

(ii) İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan çalışmanın tanımlanması veya tek bir çevrimiçi sitedeki birden fazla telif hakkı alınmış çalışma tek bir bildirim kapsamındaysa, o sitedeki usch çalışmalarının temsili bir listesi;

(iii) İhlal ettiği veya ihlal faaliyetinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimi devre dışı bırakılacak materyalin kimliği ve hizmet sağlayıcının materyali bulmasına izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgi;

(iv) Adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi hizmet sağlayıcının sizinle iletişime geçmesine izin verecek makul ölçüde yeterli bilgiler;

(v) Materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılması için telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetki verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve

(vi) Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan beyanda bulunma cezası olduğuna dair bir açıklama.

Cizgiromanarsivi.com, iddia edilen ihlal bildirimini almak üzere Telif Hakkı Aracısı olarak atandı: [email protected] açıklık için , yalnızca DMCA bildirimleri Telif Hakkı Temsilcisine gitmelidir, diğer geri bildirimler, yorumlar, teknik destek talepleri ve diğer iletişim Cizgiromanarsivi.com müşteri hizmetleri. Bölüm 5 (D) ‘nin tüm gerekliliklerine uymazsanız, DMCA bildiriminizin geçerli olmayabileceğini kabul edersiniz.

1.Cizgiromanarsivi.com Web Sitesini kullanırken, çeşitli kaynaklardan gelen Kullanıcı Gönderilerine maruz kalacağınızı ve Cizgiromanarsivi.com’in bu Kullanıcı Gönderilerinin doğruluğu, kullanışlılığı, güvenliği veya fikri mülkiyet haklarından sorumlu olmadığını anlıyorsunuz. . Ayrıca, yanlış, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı Kullanıcı Gönderilerine maruz kalabileceğinizi anlar ve kabul edersiniz ve Cizgiromanarsivi.com’a karşı sahip olduğunuz veya sahip olabileceğiniz her türlü yasal veya eşit haklardan veya çözümlerden feragat etmeyi kabul edersiniz ve burada feragat edersiniz. net ve Cizgiromanarsivi.com’i, Sahiplerini / Operatörlerini, bağlı kuruluşlarını ve / veya lisans verenlerini, siteyi kullanımınızla ilgili tüm konularda yasaların izin verdiği en geniş ölçüde zararsız olarak tazmin etmeyi ve tutmayı kabul eder.

Cizgiromanarsivi.com, kişisel, ticari olmayan amaçlarla Web Sitesindeki materyallere bağlantı vermenize izin verir, yalnızca Cizgiromanarsivi.com, Cizgiromanarsivi.com Web Sitesinin herhangi bir özelliğini istediği zaman durdurma hakkını saklı tutar.

6. Garanti feragatnamesi

Cizgiromanarsivi.com WEB SİTESİNİ KULLANMANIN RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. YASALARIN, Cizgiromanarsivi.com’in İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, WEB SİTESİ VE YORU KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. Cizgiromanarsivi.com BU SİTENİN İÇERİĞİNİN VEYA BU SİTEYE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR SİTENİN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞINA İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR VE HERHANGİ BİR (I) HATASI, HATASI VEYA YANLIŞLIKLARI (II) HERHANGİ BİR NİTELİKTE, WEB SİTEMİZE ERİŞİMİNİZ VE WEB SİTEMİZİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA VEYA MÜLKİYET HASARI, (III) GÜVENLİ HİZMETLERİMİZE VE / VEYA HERHANGİ BİR KİŞİSEL BİLGİ VE / VEYA MALİ BİLGİLERİMİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIM , (IV) WEB SİTEMİZE VEYA WEB SİTEMİZDEN AKTARIMIN HERHANGİ BİR KESİNTİSİ VEYA DURDURULMASI, (V) HERHANGİ BİR HATALAR, VİRÜSLER, TROJAN ATLARI VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TARAFINDAN WEB SİTEMİZE VE / VEYA ARACILIĞIYLA BULUNABİLECEK BENZERLER VE / VEYA (VI) HERHANGİ BİR CONTENET’DEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK VEYA Cizgiromanarsivi.com WEB SİTESİNDEN YAYINLANAN, E-POSTA EDİLEN, AKTARILAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANILAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA HASAR. Cizgiromanarsivi.com, Cizgiromanarsivi.com WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA YA DA HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI BİR WEB SİTESİ VEYA HERHANGİ BİR BANNER VEYA REKLAM YARDIMI YOLUYLA ÜÇÜNCÜ BİR TARAF TARAFINDAN REKLAM VEREN VEYA SUNULAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMEZ, ONAY VERMEZ, GARANTİ VERMEZ VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SİZ İLE ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİN İZLENMESİNİN TARAFI OLMAYIN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYIN. ORTA VEYA HERHANGİ BİR ÇEVREDEN BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SATIN ALMA DURUMUNDA GİBİ, EN İYİ KARAR VE UYGULAMA DİKKATİNİZİ UYGUN YERLERDE KULLANMALISINIZ.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİÇBİR DURUMDA Cizgiromanarsivi.com, MEMURLARI, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ SİZE KARŞI HERHANGİ BİR (I) HATA, HATADAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZA VEYA SONUÇ ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. İÇERİK, (II) WEB SİTEMİZE ERİŞİM VE KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KİŞİSEL YARALANMA VEYA MÜLKİYET HASARI, (III) SEUCRE SUNUCULARIMIZA VE / VEYA HERHANGİ BİR VE TÜM KİŞİSEL BİLGİLERİMİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIM / VEYA BİRLİKTE SAKLANAN FİNANSAL BİLGİLER, (IV) WEB SİTEMİZE VEYA WEB SİTEMİZDEN HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA AKTARIM KESİNTİSİ, (V) HERHANGİ BİR HATALAR, VİRÜSLER, TROJAN ATLARI VEYA ÜÇ TARAFIMIZ TARAFINDAN VEYA WEB SİTEMİZ ARACILIĞIYLA AKTARILABİLECEK GİBİ VE / VEYA (VI) HERHANGİ BİR CONTENET’TE VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK, YAYINLANAN, E-POSTA VERİLEN, AKTARILAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE Cizgiromanarsivi.com WEB SİTESİNDEN KULLANILAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK GARANTİ, SÖZLEŞME, HAK VEYA HERHANGİ BİR ŞEYE DAYANAN YASAL TEORİ VE ŞİRKETİN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINA DAİR TAVSİYE EDİLMESİ VEYA TAVSİYE EDİLMESİ. YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMASI, UYGULANABİLİR YARGI BÖLGESİNDE YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

Cizgiromanarsivi.com’in HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN KULLANICI SUNUMLARINDAN YA DA HAKEMLİ, RAHATSIZ VEYA YASADIŞI DAVRANIŞLARINDAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ VE YUKARIDA BELİRTİLEN SONUÇLARDAN KAYNAKLANAN ZARAR VEYA ZARARLARIN BÜTÜN OLARAK SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL EDİYORSUNUZ.

8. Tazminat

Cizgiromanarsivi.com’i, ana şirketini, memurlarını, direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini her türlü talep, hasar, yükümlülük, kayıp, yükümlülük, maliyet veya borç ve harcamalara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve elinde tutmayı kabul edersiniz (dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere: (i) Cizgiromanarsivi.com Web Sitesini kullanımınız ve buna erişiminiz; (ii) bu Kullanım Koşullarının herhangi bir şartını ihlal etmeniz; (iii) herhangi bir telif hakkı, mülkiyet veya gizlilik hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü şahıs hakkını ihlal etmeniz; veya (iv) Kullanıcı Gönderilerinizden birinin üçüncü bir tarafa zarar verdiği iddiası. Bu savunma ve tazminat yükümlülüğü, bu Hizmet Şartları’ndan ve Cizgiromanarsivi.com Web Sitesini kullanımınızdan geçerliliğini koruyacaktır.

9. Kullanım Koşullarını Kabul Etme Yeteneği

Ya 18 yaşından büyük olduğunuzu ya da özgürleşmiş bir reşit olmadığınızı ya da yasal ebeveyn ya da vasi onayına sahip olduğunuzu ve belirtilen şartlar, koşullar, yükümlülükler, onaylar, beyanlar ve garantilere girmeye tam olarak muktedir ve yetkili olduğunuzu onaylarsınız. bu Hizmet Koşullarına uymak ve bu Hizmet Koşullarına uymak ve uymak. Her halükarda, Cizgiromanarsivi.com Web sitesi 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmadığından 13 yaşından büyük olduğunuzu onaylıyorsunuz. 13 yaşın altındaysanız, lütfen Cizgiromanarsivi.com Web Sitesini kullanmayın; sizin için pek çok harika web sitesi var. Sizin için hangi sitelerin uygun olduğu konusunda anne babanızla konuşun.

10. Görev

Bu Kullanım Koşulları ve işbu belgede verilen haklar ve lisanslar tarafınızdan devredilemez veya devredilemez, ancak Cizgiromanarsivi.com tarafından kısıtlama olmaksızın devredilebilir.